اولين مسابقات تیمهای والیبال افغانها در سویدن

به ابتکار ورزشکار جوان و بااستعداد افغان اجمل جان حبیبی برای اولین بار مسابقات تیمهای والیبال افغانها در سویدن در شهر ستوکهولم برگزار میگردد .
درین مسابقات تیم های ستوکهولم ، تیم های شهر مالمو و یک تیم شهر بوروس بخاطر بدست آوردن جام دوستی مسابقات مبارزه خواهند نمود .
ورود علاقمندان آزاد است . غرض معلومات بیشتر به شماره تیلفون 0736163441 تماس بگیرید .
تاریخ و محل برگزاری مسابقات :
روز شنبه مورخ 17 دسامبر2005 از ساعت 14.00 الی 19.00 در هال ورزشی نکه ( نکه جمنازیم )
Nacka Sportcentrum Sporthall Idrottshall
Griffelvägen 11

تيم کابل الف  براي دومين بارقهرمان مسابقات واليبال بين الافغاني در شهر بوروس سويدن گرديد .
تيم منتخب واليبال افغانهاي سويدن تشکيل شد .

روز جمعه مورخ 28 اپريل 2006 ورزشکاران با احساس افغان درستوکهولم ( اعضاي تيمهاي واليبال الف و ب کابل ) ، معاون انجمن افغانها وچند تن از علاقمندان اين ورزش به ساعت يک بعد از ظهر در منطقه فيتيا ي ستوکهولم جمع شده وخواستند ذريعه چهار موترتيزرفتار غرض اشتراک در مسابقات واليبال بين الافغاني طرف شهر بوروس حرکت نمايند . اما قبل از حرکت عکسهاي يادگاري گرفتند و به ساعت 13.30 سفر را آغاز نمودند .  در جريان سفر ورزشکاران ياد وطن مينمودند واز تمرينات و مسابقات در ديار اصلي حرفهاي داشتند و قصه هاي جالبي مينمودند . با چي احساسي آنها براي اين مسابقات آمادگي گرفته وبا کدام اميد و آرزو روانه آن شهر دورآفتاده از ستوکهولم          ( بيشتر از 400 کيلومتر ) شده که هم ميهنان در آنجا منتظر رسيدن شانرا داشتند ، به مشکل ميتوان آنرا در قالب اين چند کلمه بيان نمود . احساسات عالي افغان دوستي ، محبت ، صميميت ، صفايي ، خودگذري در برابر همتاي خود و بلاخره همدستي ، اتحاد و يکپارچگي رهنماي حرکت آنها به سوي هموطنان در آن شهر دورآفتاده بود واين سجاياي نيک در وجود تک تک  اين ورزشکاران  در جريان سفر بوضاحت کامل بمشاهده ميرسيد و احساس مي شد .
سفر به ديار دوستان با توقف هاي کوتاه غرض صرف غذاي سرد که با خود آماده داشتند ، همراه بود . يکي از توقفگاه شهر زيباي يونشوپنگ بود که منظره زيبا داشت ، صرف غذا درطبيعت زيباي آن شهرفراموش ناشدني بود ودر آنجا عکسهاي يادگاري نيز گرفته شد .
کاروان پيام آوران دوستي ، همبستگي و اتحاد به ساعت شش بعد از ظهر به شهر بوروس رسيد و از طرف ورزشکاران افغان  و نمايندگان انجمن افغانها درآن شهر با صميميت فراوان پذيرايي گرديد . ورزشکاران و مهمانان به سالون انجمن افغانها در شهر بوروس رهنمايي شدند و به نوشيدن چاي غرض رفع خستگي دعوت گرديدند .
اما اين دفتر انجمن افغانها در شهر بوروس چقدربزرگ ، مقبول و پرغنا بود که از ديدن آن نماينده انجمن افغانها در سويدن حسرت ميخورد . لوکال دفتر انجمن داراي مساحت 378مترمربع بوده که برعلاوه آشپزخانه ، يک سالون بزرگ ( گنجايش بيشتر از 200 نفر را داشت ) و  پنج اتاق  داشت . اتاقها ي آن عبارت بودند از : 1 ـ کتابخانه و اطفال 2 ـ کمپيوتر 3 ـ آموزش زبانهاي مادري و مسايل ديني 4 ـ بليارد 5 ـ کرمبول و شطرنج . هال ( سالون کلان ) که مزين با نقشه بزرگ افغانستان ساخته شده از چوب و مناظر زيباي وطن شده بود ، توجه هر مهمان و بيننده را بخود معطوف ميساخت .
بعد از صرف چاي ، احوال پرسي و قصه ها ، مهمانان ( نه تنها ازستوکهولم بلکه از چند شهر ديگر نيزبودند ) به صرف غذا دعوت شدند . چي غذاي لذيذ و خوش مزه بود و چي زحمت فراوان کشيده بودند . البته خانواده هاي مهمان نواز اين شهر اين غذاي مزه دار را پخته بودند  . افغانهاي شهر بوروس چي عنعنه پسنديده  مهمان نوازي دارند که ميشود از آنها آموخت .
بعد از صرف غذا ،  براي يک جوان افغان که به اثر حادثه ترافيکي جان سپرده بود، دعاي مغفرت صورت گرفت . سپس نماينده انجمن افغانها در شهر بوروس آقاي زمري قيام ( که تمام ورزشکاران به ايشان کاکا زمري و يا کاکا قيام خطاب مينمودند ) به مهمانان  خوش آمديد گفت  و در مورد ورزش ، اتحاد و اتفاق و عنعنات پسنديده افغاني صحبت مختصروشيرين اما پرمحتوي و بي نهايت بي آلايشانه  نمود که مورد استقبال گرم و صميمانه حاضرين قرار گرفت .   متعاقبآ نوبت موسيقي رسيد و هنرمندان افغان آن شهر و هنرمند از شهر ستوکهولم آقاي حفيظ فيروزبه اجراي آهنگهاي غزل ،  آهنگهاي شاد و دلپسند پرداختند و برنامه موسيقي تا نيمه هاي شب ادامه يافت .
در پايان برنامه مهمانان به جاهاي معين غرض استراحت رهنمايي گرديدند و يک گروپ ده نفري افغانهاي ستوکهولم  را آقاي قيام به خانه خود دعوت نمود و تا ناوقت شب را همراه مهمانان به قصه هاي شيرين و پرخاطره پرداخت .
روز شنبه ساعت 10.00 همه ورزشکاران دريکي از هال هاي ورزشي شهر بوروس جمع شده بودند و ترينر ها با هيئت ژوري ، لست واليباليست ها و تيم هاي شانرا يادداشت ميکردند و تفاهمات را بدست مي آوردند . تيمهاي بازي کننده : از شهرستوکهولم دو تيم کابل الف و ب ( کپتان تيم آقاي اجمل حبيبي ) ، از شهر بوروس نيز دو تيم خيبر الف و ب ( کپتان تيم آقاي تيمور روزبه ) ، تيم شهر آرلوف ( کپتان تيم آقاي نادر ستانکزي ) ، تيم شهر مالمو ( کپتان تيم آقاي ميوند آگاه ) ، تيم شهر اوريبرو بنام آزادي ( کپتان تيم ايمل جبارخيل و ناگفته نماند که درين تيم نصف بازي کنان آن ايراني ها بودند ) . هيئت ژوري متشکل از آقايون جمال نجفي ( بوروس ) و محمد عارف اميني ( ستوکهولم ) و  آقايون وکيل سلطاني ( ستوکهولم ) ، احمد جان احمدي ( بوروس ) و ترينر ها در صورت ضرورت شامل ترکيب ازرفري ها  بودند .
قبل از آغاز مسابقه از آقاي نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن خواهش بعمل آمد تا دور دوم مسابقات واليبال را در شهر بوروس افتتاح نمايد . آقاي نسيم سحر به نمايندگي از انجمن افغانها در سويدن و ورزشکاران ستوکهولم ، مراتب امتنان را به انجمن افغانها در بوروس و ورزشکاران بوروس بخاطر مهمان نوازي شان ابراز داشت . سپس از موفقيت هاي انجمن در زمينه اتحاد و همبستگي و داشتن دفتر و سالون کلان و فعاليت هاي فرهنگي تمجيد نمود و به آنها تبريکي داد و اعتراف نمود که نه تنها انجمن افغانها در سويدن بلکه هيچ يک ازانجمنهاي افغان درشهر هاي مختلف سويدن و ساير کشورهاي اروپايي به اين پيمانه لوکال قشنگ و عالي در اختيار نداشته است . او اضافه نمود که انجمن افغانها درسويدن در بسياري عرصه ها مانند دفاع از حقوق پناهندگان افغان پيشقدم بوده اما دربعضي بخشها، فعاليت انجمن بوروس براي انجمن افغانها در ستوکهولم ميتواند  سرمشق و نمونه باشد و از آن بايد آموخت. 
 آقاي سحر آغاز مسابقات فعلي را يگ گام ارزنده ناميد واضافه نمود که اين مسابقات نقش خود را در نزديکي و اتحادافغانهاايفاء خواهد نمود و برنده اصلي مسابقات صرف نظر از نتايج آن ، تمام افغانها خواهند بود . او ابراز اميد واري نمود که در ختم مسابقات تيم منتخب افغانهاي سويدن تشکيل گردد تا همچو مسابقات را با افغانهاي ساير کشور هاي اروپايي راه اندازي نمايد . آقاي سحر در پايان صحبت خويش موفقيت ها براي تمام تيم ها آرزو نمود .
تيم ها ، هيئت ژوري و رفري ها جاهاي شانرا اشغال نمودند و ساعت 11.30 مسابقات در دو ميدان آغاز گرديد .
مسابقات خيلي هيجاني ، جالب و ديدني بود . براي هر پاس و يا ضربه فني کف زده مي شد . سيستم بازي با ستندرد هاي قبول شده در سطح عالي انجام گرفت . ورزشکاران تيم الف کابل ( ستوکهولم ) بسيار ميدرخشيدند و گرچه نتايج مسابقات بخاطر اخذ لقب قهرماني از آغاز معلوم بود . اما بآنهم تيم هاي ديگر بخاطر بدست آوردن مقام اول از هيچگونه تلاش دريغ نورزيدند . ساعت هشت شب آخرين روند مسابقات بخاطر احراز مقام قهرماني پايان يافت و هيئت ژوري نتايج مسابقات را چنين اعلام داشت :
مقام اول تيم الف کابل ( ستوکهولم )
مقام دوم تيم شهر آرلوف
مقام سوم تيم شهر اوريبرو
مقام چهارم تيم الف خيبر ( بوروس )
در پايان مدالها و کپ قهرماني به بازي کنان و سرتيم ها ي برنده از طرف آقاي زمري قيام نماينده انجمن و بمثابه کلان افغانها( کاکا زمري ) و همچنان تحايف به کپتانان تيم ها و نماينده انجمن افغانها در سويدن توسط ترينرتيم بوروس اهداء گرديد . 
از معاون انجمن افغانهاي سويدن خواهش گرديد تا تحايف تهيه شده را براي فعالين تيم بوروس تقديم نمايد .
آقاي نسيم سحر بازهم از مهمان نوازي دوستان در شهر بوروس ، انجمن افغانها در آن شهر و شخص زمري قيام ابراز امتنان نمود و در پايان لست تفاهم شده ميان ترينر هاي تيم ها در مورد تشکيل تيم منتخب واليبال سويدن متشکل از 11 نفر قرائت نمود که بدين شرح ميباشد :
1 ـ اجمل حبيبي ( ستوکهولم ) 2 ـ مسعود ميرباز( ستوکهولم ) 3 ـ جمشيد ميرباز( ستوکهولم ) 4 ـ پامير عالمي ( ستوکهولم ) 5 ـ ويس عابد ( ستوکهولم ) 6 ـ نصرت نورزاد ( ستوکهولم )  7 ـ طارق وحيدي ( ستوکهولم ) 8 ـ تيمور روزبه ( بوروس ) 9 ـ جاويد خوستي ( بوروس ) 10 ـ ايمان ستانکزي ( آرلوف ) 11 ـ ايمل جبارخيل ( اوربرو)
متعاقبا اقاي نادرستانکزي به نمايندگي از تيم آرلوف از سازماندهندگان مسابقات سپاسگزاري نمود .
در ختم فوتوهاي يادگاري از تمام ورزشکاران و تيم منتخب گرفته شد. ورزشکاران ستوکهولم ساعت هشت و نيم شب از شهر بوروس به صوب ستوکهولم  حرکت کردند و ساعت يک بجه شب مدال قهرماني را به شهر ستوکهولم آوردند.

افتخار به شما ورزشکاران با احساس !
گزارشگر سايت انجمن افغانها در سويدنLämna ett svar