اندریاس نورلن به عنوان رئیس پارلمان جدید سویدن انتخاب شد

اندریاس نورلن به عنوان رئیس پارلمان جدید سویدن  انتخاب شد

امروز دوشنبه مورخ 26 سپتمبر 2022  پارلمان سویدن پس از رای گیری اندریاس نورلن از حزب مودراتها ها (M )  را برای یک دوره دیگرچهار ساله  به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرد.

پارلمان سویدن آقای  اندریاس نورلن (M) را به اتفاق آراء بحیث رئیس پارلمان مجدداً انتخاب کرد.

معاون دوم پارلمان از حزب سوسیال دموکراتها( S) نیز به اتفاق آراء انتخاب شد . در قسمت معاون دوم رقابت میان حزب دموکراتهای سویدن ( SD) و حزب محیط زیست ( Mp) صورت گرفت که هیچکدام آنها در رای گیری اول موفق نشدند . در رای گیری دوم نماینده حزب دموکراتهای سویدن (SD )  رای بیشتر گرفت.

بخاطر پست معاونیت سوم نیز میان حزب مرکز(C )  و حزب چپ ( V)  رقابت صورت گرفت که در نتیجه این پست را حزب مرکز(C ) بدست آورد.

( ن س ) بیشتر در لینک زیر بخوانید و بشنوید:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/andreas-norlen-vald-till-ny-talman-riksdagen-appladerar-beslutet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/andreas-norlen-vald-till-ny-talman-riksdagen-appladerar-beslutetLämna ett svar