!انجمن افغانها حلول مسعود عید سعید اضحی را تبریک می گوید

 به تمام هموطنان پاک سرشت و نیک اندیش ما ، که مطابق به نص قرآن شریف قلب های شان را عاری از تعصب، کینه  و حسادت نموده اند. به آنانیکه  نیکویی و عطوفت می شناسند  و به آن عقیده دارند. به آنانیکه مشرف به زیارت حج شده ولی  قبل از زیارت خانه خدا خود را از ریاء و غش پاک کرده وخود را چنان به گوهر والای انسانیت و عطوفت آراسته اند  که شایستگی حضور به این حرم مقدس را کمایی نموده باشند ، چنانچه گفته اند 

دل بدست آور که حج اکبر است        از هزاران کعبه یک دل بهتر است

انجمن افغانها افتخار دارد که با توجه به موارد فوق با کمال فداکاری و بی آلایشی  در بد ترین روز ها در صف هموطنان نیاز مند ما قرار داشته است و بیشتر از توانایی اش از حقوق پناهجویان افغان به وجه شایشته و پیگیر دفاع نموده است  و می نماید.

از خداوند بزرگ برای همهء آنانیکه در راه قدم برداشته اند ، خصوصآ کمیسیون امور مهاجرین انجمن و دوستان خارج انجمن که درین  مورد انجمن افغانها را یاری رسانیده اند  طلب اجر و پاداش می نماییم. 

فریده زیرک

ریئس انجمن افغانها  

 2009-11-26

StockhomLämna ett svar