انتقاد نسبت به اجرای سیاست مشترک پناهنده پذیری اتحادیه اروپا

 گزارش از محمد عقيلي

روز پنجشنبه ی گذشته چند پیشنهاد دراین زمینه در پارلمان اتحادیه ی اروپا به تصویب رسید

در گزارشی که توسط ماريا کويستبري   و ليندکويست  از مرکز خبری رادیوی بین المللی سوئد  تهیه شده، درمورد هدف از تدوین قوانین مشترک پناهنده پذیری اتحادیه ی اروپا   برافزایش جنبه های انسانی در امر پذیرش پناهنده و همچنین دادن تضمین های بیشتر به پناهجویان درمورد رسیدگی دقیق به درخواست های آنها اشاره شده است.
توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت، تدوین چنین قوانینی را در آستانه ی ریاست دوره ای سوئد بر اتحادیه ی اروپا که از ماه ژوئیه آغازمی شود بسیارمناسب و مثبت می داند. اما آنچه که در اتحادیه ی اروپا دررابطه با قوانین مشترک پناهنده پذیری درجریان است و به ویژه پیشنهادهایی که تاکنون به تصویب رسیده، مورد انتقاد نهادهای فعال در امور پناهجویان قرارگرفته است.  ليف فيجن   از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، روند پناهنده پذیری را دارای اشکال می داند. او می گوید که مشکل در کیفیت تصمیمات و بررسی ها و تفاوت آنها در کشورهای مختلف است. او همچنین عدم امکان درخواست  پناهندگی از کشورهای مختلف در اتحادیه ی اروپا را نیز مشکل دیگری دراین زمینه می داند.
ميکائيل ويليامز  از (فار)شورای سراسری گروه های پناهندگان و کمیته های پناهجویی نیز می گوید که  پناهجویان برای رساندن خود به اتحادیه  ی اروپا با دشواری ها و خطرهای زیادی روبرو می شوند، اما  به محض رسیدن به یکی از کشورهای اتحادیه، با دشواری های بزرگ تری مواجه می شوند. او می گوید که اتحادیه ی اروپا درصدد لغو پیمان دوبلین است و می خواهد زمینه ی انسانی تری را برای پذیرش پناهجویان و همچنین پیوند خانوادگی بوجودبیاورد، اما مشکل در قبول این امر ازسوی تمام کشورهای عضواتحادیه و اجرای این قوانین توسط آنهاست. او درتایید گفته ی خود به گفته ی وزیرامورمهاجرت، توبیاس بیلستروم و پذیرش تمام پیشنهادهای تصویب شده توسط او اشاره می کند و می گوید که او برخلاف این پیشنهادها،  پناهجویان را به یونان اخراج می کند.
منتقدین به سیاست پناهنده پذیری دراروپا می گویند که قوانین و سیاست مشترک پناهنده پذیری شاید، اقدام درستی باشد، اما دشواری کار دراین است که این قوانین در کشورهای مختلف، بصورت های متفاوتی برداشت و اجرا خواهندشد.
   صدای گزارش انتقاد نسبت به سیاست مشترک پناهنده پذیری اتحادیه اروپا

 

منبع : سايت راديوي سويدن ، پژواک

 Lämna ett svar