انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک می شود

شکیلا عیدی زاده

به تاریخ ۲۰ اگست دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بر گزار می شود. در دوره اول افغان های مهاجر در پاکستان و ایران توانستند به نامزد های دلخواه خود رآی بدهند ولی در انتخابات پیش رو ملیون ها افغان مقیم در خارج از کشور از حق رآی دهی محروم شده اند. بر اساس گفته کمیسیون انتخابات در افغانستان سازمان ملل متحد آن بودجه ۵۰ ملیون دالری را که برای ایجاد امکانات رآی دهی در ایران و پاکستان لازم بوده، مهیا نساخته است.  و دلیل آن را هم ناآرامی های امنیتی در این دو کشور میزبان و پراگنده بودن افغان ها در نقاط متفاوت ارائه داشته اند

 گفتگو با اسد زيرک و پويا فاريابي 

اما افغان های مقیم  کشور های اروپایی و امریکایی از همان دور اول انتخابات حق رآی نداشتند.  در تناسب با علاعمندی افغان های مقیم سویدن و تقاضای شان از انجمن ها، فعالیت ها و گردهمایی های کمتری به ارتباط انتخابات صورت گرفته است. دلیل آنرا داکتر اسد زیرک، مسئوول فرهنگی انجمن افغان ها در استکهلم، نداشتن حق رای بیان  می دارد.
اینکه چرا افغان های مقیم خارج نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت کنند، پویا فاریابی، شارژادافر سفارت افغانستان در اوسلو، می گوید که به نسبت مشکلات مالی دولت افغانستان نتوانسته تا به افغان های مقیم خارج زمینه رآی دادن را مهیا سازد.

shakila.edizada@sr.se

منبع : راديو بين المللي سويدن ، سايت پژواک

يادداشت گرداننده سايت

انجمن افغانها در سويدن در کارزارتبليغاتي براي انتخابات ويا دقيقتردرمسئلهء حمايت از کانديدان مختلف براي احراز رياست جمهوري افغانستان غيرجانبدار بوده اما رساندن معلومات پيرامون کانديدان را مفيد ميداند . اين موقف انجمن در اطلاعيه مورخ 17 اسد بيان گرديده است.https://www.afghanha.se/2009-01-21-22-25-14/599-1388-05-17-21-36-51.html

به سايت انچمن افغانها نامه هاي حمايت از آقايون حامد کرزي ، اشرف غني احمدزي ، عبداله عبداله ، رمضان بشر دوست ، حبيب منگل و ديگران رسيده است . اما ما از دوستان خواهعش کرديم که نظريات شانرا خود شان در فوروم انچمن بيان نمايند .  در رابطه گزارشي داريم از ژورناليست چوان افغان ، شکيلا عيدي زاده در مورد حمايت يکتعداد افغانها از کانديداتوري يک نامزد رياست چمهوري

 پشتیبانی افغان های مقیم استکهلم از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان (شکیلا عیدی زاده)

 در این همایش بیشتر پیام های پشتیبانی از طرف شرکت کننده ها خوانده شد وکمتر بحثی در مورد برنامه های داکتر عبداله و محرومیت افغان های خارج از افغانستان از حق رآی صورت گرفت

در هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار می شود. روز گذشته تعدادی از افغان های مقیم استکهلم گردهمایی را برای حمایت از کاندیدای مورد نظر خود دایر کرده بودند.

داکتر عبداله عبداله یکی از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان است، وی از طریق تیلفون سپاس خویش را بخاطر همایشی که دیروز یکشنبه ۹ اگست  در شرهلم استکهلم برگزار شده، اظهار کرد. این همایش بنام «تنوع قومی یک فرصت است نه تهدید» که شعارداکتر عبداله است، از طرف تعدادی از نماینده های احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی و جوانان برگزار شد.  این گروه بصورت عموم از سیاست و برنامه های داکتر عبداله پشتیبانی می کردند
در این همایش بیشتر پیام های پشتیبانی از طرف شرکت کننده ها خوانده شد وکمتر بحثی در مورد برنامه های داکتر عبداله و محرومیت افغان های خارج از افغانستان از حق رآی صورت گرفت. سدیده مهرگان خضری دلیل حمایت خویش از داکتر عبداله در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را روشنفکر بودن این کاندیدا می داند.
برای شفاعت شناخت نزدیک داشتن از داکتر عبداله یکی از دلایلی ست که وی می خواهد از شخص داکتر عبداله پشتیبانی نماید.
در صورتیکه افغان های مهاجر نمی توانند رآی خود را به کاندیدای مورد نظر خود بدهند پس چنین همایش ها چه موثریتی می توانند داشته باشند؟ اکبر فایز راه حلی دارد. وی از شرکت کننده های این همایش می خواهد که با آشنایان خود در داخل افغانستان تماس بگیرند و از برنامه های این کاندیدا به آنها آگاهی دهند تا آنها به داکتر عبداله رآی بدهند.
ولی سونیا اسلمی طرفدار این روش نیست. او آرزو می کند که حق دادن رآی به افغان های خارج از کشور داده می شد.
علاوه بر تغییر اداره دولت ازجمهوریت به سیستم پارلمانی، برنامه های اقتصادی و به بوجود آوردن تنوع قومی در ادارات دولتی، داکتر عبداله ماندن سربازان خارجی در افغانستان را در مبارزات انتخاباتی خویش زیر سوال برده است. از اکبر فایر می پرسم که آیا فغان ها بدون کمک سربازان خارجی می توانند امنیت را در افغانستان تآمین کنند. نی، او جواب می دهد، در آیده نزدیک این ممکن نیست. ما به کمک کشور های خارجی ضرورت داریم.
از جمله ۴۱ کاندیدای ریاست جمهوری در افغانستان گروهی که در همایش دیروز جمع شده بودند تنها از داکتر عبداله حمایت کردند. به گفته ضیآ رهین همایش دیگری به پشتیبانی شخص دیگری را در نظر ندارند و آرزو دارند که داکتر عبداله با برنامه های صلح آمیز خویش برنده انتخابات ریاست جمهوری شود.

shakila.edizada@sr.se

 Lämna ett svar