امکان دادرسي مجدد قتل ناموسي

راديو سويدن خبر داد که امکان دادرسي مجدد قتل ناموسي که در سال 2005 در هوگسبي سويدن صورت گرفت ، وجود دارد. گفتني است که عباس رضايي ( افغان ) توسط يک افغان ديگر در هوگسبي سويدن در سال 2005 بقتل رسيد.قرار است اکنون جوان 21 ساله افغان توسط پوليس مورد بازجويي قرار گيرد. مرد 21 ساله افغان تقاضاي دادرسي مجدد را از محکمه عالي سويدن ( ديوان عالي ) به اساس شواهد جديد نموده است

در زمينه به لينک زير سايت راديو سويدن مراجعه کنيد

Hedersmord kan tas upp igen  

 Lämna ett svar