امکانات محدودتر برای پناهجویان

درخواست دولت مبنی بر اینکه پناهجویان متقاضی کار باید هنگام تقاضای کار، گذرنامه و یا کارت شناسائی خود را ارائه دهند موجب شده است تا پناهجویان کمتری امکان یافتن کار سفید داشته باشند

بنا بر تحقیقاتی که اکوت بخش خبری رادیو سوئد در این رابطه انجام داده ۹۰ در صد از شمار پناهجویانی که به کار سفید اشتغال داشته اند کاسته شده است.   
درحال حاضر تنها ۴۰۰‌پناهجو با نشان دادن کارت شناسائی و یا پاسپورت خود مشغول به کار هستند. این در حالیست که در همین دوره در سال پیش، بیش از ۴۰۰۰ پناهجو اجازه ی کار داشتند. به گزارش اکوت بخشی از این کاهش به کمتر شدن درخواست پناهندگی از سوئد نیز مربوط می شود.
در حالیکه توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت، درخواست نشان دادن کارت شناسائی و یا گذرنامه را هنگام تقاضای کار مثبت ارزیابی می کند، هانس بردبری یکی از وکلای پناهجویان آن را موجب افزایش روی آوردن پناهجویان به کار سیاه می داند. او عنوان می کند که پیش از این ، پناهجویان می توانستند از عهده ی مخارج خود برآیند اما با مقررات جدید ناچار به روی آوردن به کارسیاه خواهند شد. بردبری می گوید که نمی تواند هدف از این اقدام دولت را درک کند.
هانس بردبری در گفتگوئی با اکوت ارزیابی توبیاس بیلستروم مبنی بر این که مقررات جدید موجب می شود تا پناهجویان بیشتری کارت شناسائی واقعی خود را نشان دهند، برداشت نادرستی می داند
. صدای گزارش
  

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: محمدعقیلی، طاهرجام برسنگ

منبع : سايت راديوي سويدن ( پژواک )Lämna ett svar