اعلان مراسم فاتحه

به نام خداوند بحشاینده ی مهربان
همه از اوییم و بسوی او باز می گردیم

شاه محمود صاحبزاده  ـ برادر و ماری صاحبزاده مقیم کشور سویس خانم برادر؛بی بی حاجی انیسه تصمیم، نظیفه نظری و لیلما فخری ـ  خواهران ؛ محمد صدیق نظری و قیام الدین فخری ـ شوهران خواهر؛  جمیل تصمیم، مکیه تصمیم، صبور تصمیم، یاسین تصمیم، مهریه تصمیم، ملیحه تصمیم, مبین تصمیم، مسیح نظری و مریم نظری ـ خواهرزاده ها ؛  سلیم صدیقی و فتاح غفوری  ـ دامادان خواهر ؛  ساغر رحیمی و هوسی میرزاد ـ عروسان خواهر و باقی اعضای فامیل های تصمیم، صاحبزاده و نظری ؛  نسبت وفات بی بی حاجی نفیسه صاحبزاده که جنازه قبلا در امریکا به خاک سپرده شده است به اطلاع شما دوستان می رسانند که مراسم فاتحه مردانه و زنانه، روز شنبه تاریخ ۲۱ جنوری از ساعت ۱۳:۳۰ – ۱۵:۰۰ در مسجد افغانها واقع در روگسوید برگزار میگردد.
حضور شما در این فاتحه و اتحاف دعا، باعث شادی مرحومه و غمشریکی با بازمانده گان می گردد.
Hardemogatan 1

ابراز تسلیت : 

عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه بی بی حاجی نفیسه به بی بی حاجی انیسه تصمیم، نظیفه نظری ، لیلما فخری ، تمام بازماندگان ،  تمام اعضای خانواده های تصمیم، صاحبزاده و نظری ، سلیم صدیقی و فتاح غفوری و سایر اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه  بی بی حاجی نفیسه بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماییم.

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن Lämna ett svar