اعلان مراسم فاتحه مرحومه طاهره واعظی

انالله واناالیه راجعون

کامله زیوری و کریمه ابراهیم خیل  ـ دختران ؛ ظاهره سلام ـ خواهر ؛  نور احمد سیغانی و احمد ولی سیغانی ـ برادران ؛فرح سیغانی ، کوکبه احسان ضمیر و سلطانه سعید ـ  برادرزاده ها؛رخشانه میربازـ  دختر ماما ؛ سراج زیوری و بشیر ابراهیم خیل ـ دامادان و باقی اعضای فامیل های زیوری ، ابراهیم خیل ، سلام ، سیغانی ، ضمیر ، سعید و میرباز ؛  نسبت وفات طاهره واعظی که جنازه قبلاً در المان بخاک سپرده شده به اطلاع دوستان میرسانند که  فاتحه مردانه و زنانه بروز یکشنبه سیزدهم نومبر ۲۰۲۲ از ساعت یکنیم الی ساعت سه بعد از ظهر در مسجد افغانها واقع روگسوید استاکهولم  گرفته  میشود.

اشتراک دوستان درمراسم فاتحه  موجب خوشنودی روح مرحومه و تسلی خاطر بازمانده گانش خواهد شد.

تیلفون های تماس

0735077641

0734383193

ابراز تسلیت :

عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه مغفوره طاهره واعظی خدمت محترمه کامله زیوری ،  محترمه کریمه ابراهیم خیل   ،محترمه ظاهره سلام ، آقایون نوراحمد سیغانی ، احمد ولی سیغانی  و بشیر ابراهیم خیل ، بازماندگان و سایر اقارب و دوستان مرحومه  تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره  از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح شانرا شاد میخواهیم .

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدنLämna ett svar