اعلان مراسم تشییع جنازه مرحومه بی بی حنیفه شاکری

با تاثر و تالم فراوان به اطلاع دوستان رسانیده می‌شود که محترمه بی بی حنیفه شاکری والده محترم سیداحمدشاه شاکری به اثر مریضی که عاید حالشان گردیده بود ، روز پنجشنبه مورخ ۹ فبروری سال ۲۰۲۳ داعی اجل را لبیک گفته و برحمت حق پیوستند.
روح شان شاد و بهشت برین مقام شان.
انا لله و اناالیه راجعون
سیداحمدشاه شاکری ـ پسر؛ شایسته حبیب الله، شکریه محمدی، شکیبا محمدی و ماری شاکری ـ دختران ؛حاجی رحمان الدین معراجی ـ برادر ؛ حنیفه یعقوبی ـ  خواهر؛ سید نجیم شاکری، سیدنعیم شاکری، نریمان حبیب الله، مهرا حبیب الله، روحینه شاکری، نبیل محمدی و عمران محمدی ـ نواسه ها؛ دگروال عنایت الله حبیب الله ومحمد مجید محمدی مشهور به زرگر دامادان ؛جمیله معراجی ـ خانم برادر ؛ فهیمه صافی ـ خواهرزاده ؛ نسبت وفات مرحومه بی بی حنیفه شاکری به اطلاع دوستان و هموطنان میرسانند که جنازه  مرحومه به روز پنجشنبه مورخ    ۱۶ فبروری ساعت ۱۰ قبل از ظهر از شفاخانه  Sankt Göran برداشته شده و  ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه بعد از ادای نماز جنازه در هدیره  مسلمانان  Strandkyrkogården, Tyresö به  خاک سپرده میشود .مراسم فاتحه مردانه و زنانه در همان روز از ساعت ۲ تا ۳ و نیم بعد از ظهردر مسجد افغانها واقع در روگسویددر آدرس Hardemogatan 1برگذارمیگردد.
اشتراک شما عزیزان باعث خوشنودی روح آن مرحومه و تسکین خاطر باز ماندگان شان میگردد.
با تقدیم حرمت فامیل شاکری 

ابراز تسلیت : 

عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه بی بی  حنیفه شاکری والده محترم سیداحمدشاه شاکری به جناب احمدشاه شاکری ، آقای محمد مجید محمدی ( زرگر)، تمام بازماندگان و سایر اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه بی بی حنیفه شاکری  بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماییم.
ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن


Lämna ett svar