اعلان فاتحه

اناالله و اناالیه راجعون

حاجی نصیر احمد و فرید احمد ـ  برادران ؛شمیلا نبی زاده ، سهیلا و شهلا ـ خواهران؛

احمد صمیم ،  احمد مسلم ،  محمد عظیم و شهزاد ـ  پسران؛

عبدالحمید ، حاجی بشیر احمد ،محمد نعیم ، محمد جواد و  یما نبی زاده  شوهران ـ همشیره؛ 

عزت الله نبی زاده ،  داکتر محمد الله نبیل ، عبدالحلیم و امان الله ـ ماماها.

عبدالغفار ، عبدالستار ، عبدالجبار و حاجی محمد زمان ـ پسران عمه.

داکتر مسیح الله نبی الله ، صفی الله ،عنایت الله و  ذبیح الله ،

حمید الله نبی زاده ،  وحید الله نبی زاده ، فرهاد نبی زاده، منصور اسدي ، صبور اسدي ـ  پسران ماما .

دگروال متقاعد گلا جان ـ  شوهر خاله ؛

فیض محمد ، میرویس،  داکتر اجمل و ایمل ـ  پسران خاله

بصیر احمد ،  نثار احمد و نذیر احمدـ  برادرزاده ها

احمد ضیا و شیر احمد ـ پسران کاکا

حاجی عبدالغنی ، حاجی محمد لقمان ، حاجی محمد رفیق و محمد ناصر ـ پسران ماما پدر

نسبت وفات عزیز احمد فلزکار مالک مزار فلز به اطلاع دوستان میرسانند  که جنازه مرحومی قبلا در شهر مزارشریف افغانستان بخاک سپرده شده .

فاتحه  مردانه مرحومی بروزجمعه ۲ جولای از  ساعت 17.00 الی 19.00 در آدرس زیر گرفته میشود:

آدرس: Hammerstavägen 26, 14565 NORSBORG

ابراز تسلیت :

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات مرحوم عزیزاحمد به خانم شمیلا نبی زاده ، یما نبی زاده و سایر بازماندگان ، اقارب و دوستان مرحومی تقدیم نموده برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومی بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا مینماید.Lämna ett svar