اعلان فاتحه

فاتحه مرحومه بی بی حاجی حورا به روز شنبه مورخ 19 اگست 2023 از ساعت 13.00 الی 15.00 در مسجد افغانها در روگسوید استاکهولم 

ابراز تسلیت : 

عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه بی بی حاجی حورا به آقایون سلطان محمود و محمد قسیم محمودی ،  بازماندگان ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته وبرای مرحومه مغفوره مرحومه بی بی حاجی  از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو مینماییم. 

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن 

اعلان فاتحه والده سلطان محمودLämna ett svar