اعلان فاتحه

انالله‌ واناالیه راجعون
 الحاج محمد سرورمشفق، الحاج عبدالحمید کاظمی  محمد نبی کاظمی ،محمدلطیف کاظمی ، ذبیح الله کاظمی مالک مغازه(Vårberg livs) ، محمد حامد کاظمی ، الحاج محمد شعیب کاظمی وعبیدالله کاظمی پسران. محمد الله بیگزاد‌، زاهد فیصل کاظمی، و سمیع یوسف کاظمی نواسه ها امیر ولی وهارون عسکریار دامادان پسر نثاراحمد طوافی وشکیب احمد طوافی خسربره های پسر. نسبت وفات مرحومه بی بی حاجی خانم مرحوم حاجی عین الدین پنجشیری که جنازه قبلآ درکابل بخاک‌سپرده شده به اطلاع دوستان رسانیده میشود که مراسم فاتحهٔ مردانه به روز یکشنبه مورخ 31,07,22 از ساعت 13:30 الی ساعت15:00 بعد از ظهر درمسجد افغانها واقع روگسوید در شهر استکهلم از طرف ذبیح الله کاظمی والحاج محمد شعیب کاظمی گرفته میشود . آدرس مسجد : Hardemogstan 1, 12467 Bandhagen شماره تماس 0046707154835, 0046700671717
ابراز تسلیت:
سایت و فیسوبک افغانهای سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه بی بی حاجی والده ذبیح الله کاظمی به جناب ذبیح الله کاظمی، بازماندگان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومه مغفوره  تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا کرده روح مرحومه  را شاد و یاد شانرا گرامی میدارد.


Lämna ett svar