اعلان فاتحه مرحوم الحاج عبدالحبیب بارکزی

انالله و انا الیه راجعون
داکتر سمیع الله(حبیبی)رییس شفاخانه حبیبی ، اسمعیل بارکزی مقیم در سویدن، عزیزالله حبیبی فارمه سیست ـ  پسران ؛همایون صافی ـ پسر خسربره ؛ جواد صافی ـ  پسر خیاشنه مقیم در سویدن؛نسبت‌ وفات الحاج عبدالحبیب بارکزی سابق کارمند ریاست تهیه مسکن که جنازه قبلا در حضیره آبایی ایشان در ولسوالی نجراب بخاک سپرده شده، به اطلاع دوستان و عزیزان میرسانند  که مراسم فاتحه مردانه به روز یکشنبه مورخ 25-07-2021از ساعت 13:30الی 15:00 در مسجد افغانها واقع روگسوید استکهلم برگزار میگردد.اشتراک شما دوستان سبب آرامش خاطر بازماندگان خواهد گردید.

Hardemogatan 1, 12467 Bandhagen
                                       
ابراز تسلیت :

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحوم الحاج عبدالحبیب بارکزی  خدمت جناب اسمعیل بارکزی ، بازماندگان ، اقارب و دوستان مرحومی تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح ایشان را شاد میخواهد.Lämna ett svar