اطلاعیه مسجد افغان‌ها در استاکهولم در رابطه با فاجعه بزرگ انسانی در هرات

بسم‌الله الرحمن الرحیم
هموطنان نهايت محترم و وطن دوست!
طوری که میدانید سانحه دلخراش هرات جان‌ هزار ها افغان مظلوم و بیچاره ما راگرفت، هزار ها نفر را زخمی ساخت و هزاران خانواده را به گلم غم نشاند. ما و شما نیز در یک امتحان انسانی، اسلامی و بشري قرار گرفته ایم تا به این هموطنان مصیبت دیده خود به‌ نوعی مصدر خدمت شویم.
شورای رهبري مسجد افغان‌ها در استاکهولم در تفاهم با هموطنان هراتی مقیم سويدن تصمیم گرفته است تا ‌ روز شنبه مورخ ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۳ از ساعت ۲ الی ۳ بعد از چاشت مراسم دعا را برای شهدا و صحت یابی آسیب زده گان برگزار نماید.
در این مراسم توسط یک هیئت دونفری پول نیز جمع آوری خواهد شد. ما می خواهیم پول جمع آوری شده را به طور شفاف و با صداقت کامل به افراد مستحق برسانيم.
اداره مسجد همچنان درنظر دارد تا روز جمعه ازبرادران مسلمان که جهت‌ ادای نماز جمعه تشریف می آورند نیز در خواست کمک به‌ آسیب زده گان زلزله نماید.
شرکت وسهم گرفتن شما هموطنان عزیز، همبستگی ومحبت تان را نمایان می سازد.
دیدار ما روز شنبه مورخ ۱۴ اکتوبر از ساعت 14.00 الی 15.00 در مسجد افغان ھا واقع در روگسوید استاکهولم


Lämna ett svar