اطلاعیهء تظاهرات افغانها در پیشروی سفارت ایران در شهر استاکهولم

قرار است تظاهراتی در اعتراض به شکنجه ، قتل و به دریا انداختن مهاجرین افغان توسط مرزبانان جمهوری اسلامی ایران به روز پنجشنبه مورخ 18 جون از ساعت 13.00 الی 15.30 در پیشروی سفارت ج. ا. ایران در شهر استاکهولم برگزار گردد. حداکثر اشتراک کنندگان : 44 نفر

غرض اشتراک در تظاهرات لطفا با جناب ابوبکر وجدان در تماس شوید . شماره تیلفون 0700347358

آدرس :

Elfviksvägen 76 , 18190 Lidingö

 Demonstration, den 18 juni 2020

Kl 13:00 – 15:30  

Västra Yttringegård, Elfviksvägen 76, 181 90 Lidingö

Abobaker Wejdan

0700347358Lämna ett svar