استخدام امتحانی ممکن است برای اجازه اقامت کافی باشد

  استخدام امتحانی  ممکن است برای اجازه اقامت کافی باشد

بر اساس ارزیابی جدید اداره مهاجرت سویدن  استخدام امتحانی ویا آزمایشی ممکن است برای دریافت اجازه اقامت دائمی در سویدن کافی باشد.

طبق قانون موقت کنونی  کسانی که می خواهند اجازه اقامت دائم بگیرند باید بتوانند  امرار معاش مطمین  خود را نشان دهند ، به عنوان مثال  استخدام  دائمی ویا شرکت خصوصی  داشته باشند.  قبلا برای  افرادی دارای استخدام  امتحانی و نوعی استخدام  نسبتاً نامطمئن ،  اجازه اقامت دائم داده نمی شد.

اما اکنون ممکن است دستورات دیگری صادر گردد. اداره مهاجرت سویدن در زمینه چنین  ارزیابی می کند که ”در برخی موارد ممکن است اجازه اقامت دائم حتی درصورت داشتن  یک استخدام امتحانی برای فرد صادر گردد” . این مطلب را اداره مهاجرت در سایت خود نوشته است. پیش شرط این است که روشن باشد که استخدام امتحانی  به یک کار دایمی تبدیل می شود.

ارزیابی انفردی

”دانیل گرینفارب (Daniel Grynfarb)  مدیریک اداره (enhetschef)   در اداره مهاجرت برای  واحد خبری تی تی (TT ) میگوید که ” بطور عمده به باور ما  هدایت جدید ما به این معنی است که ما یک ارزیابی انفردی خواهیم داشت ، که می تواند در برخی دوسیه ها  تفاوت ایجاد کند. احکام که حیثیت خط مشی داشته و ازمحکمه مافوق مهاجرتی سویدن (Migrationsöverdomstolen)  در سالهای اخیر صادر شده  به وضوح   دامنه وسیع تری برای ارزیابی انفردی در یک چارچوب مشخص را میدهد”.

ماریا مالمر استنیرگارد(Maria Malmer Stenergard)  ، سخنگوی سیاست مهاجرتی حزب مودراتها ( M) میگوید که ”بسیار متعجب و به شدت نگران است” اوعلاوه مینماید که ” آنچه من را شگفت زده می کند این است که هیچ چیز در قانون تغییر نکرده است ، اما اکنون ناگهان  استخدام امتحانی (برای اقامت دایمی)  کافی است.

”فرسایش اعتماد”

طبق گفته مالمر استنیرگارد (Malmer Stenergard ) افراد بیشتری از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بودند ، از طریق استخدام امتحانی ویا آزمایشی اجازه اقامت دریافت می کنند ، در صورتی که کسانی که واقعاً باید اولویت بندی شوند ، افرادی هستند که بیشترین نیاز به حمایت را دارند.

او میگوید که ”این بدان معنی است که ما اعتماد به قانون مهاجرت خود را تا حد بیشتری کاهش می دهیم.  با اینکار سیگنال هایی ارسال میگردد  که یک فرد فقط خود را بچسپاند و این  برای گرفتن اجازه  اقامت دائم در سویدن کافی میباشد.

ترجمه از : ن س

منبع خبر :

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/provanstallning-kan-racka-for-uppehallstillstand?fbclid=IwAR1MvS6lnaz0KvhwgGGBssr5vmSj4scA-uvmX23X1nZHQH3jWg9AcAsMV9s

 سایت اداره مهاجرت :

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2020-11-06-Permanent-uppehallstillstand-enligt-den-tillfalliga-lagen—provanstallning-kan-godkannas-i-vissa-fall.htmlLämna ett svar