از حق پناهندگی پناهجویان افغان و ايراني در سويدن ( سوئد) حمایت کنید

در قطار تظاهرکنندگان مشعل به ‌دست اشتراک نمائيد !  تظاهراتی بزرگ در استکهلم ، پنجشنبه 11  دسامبر2008

 معیارسنجش حقوق انسان برای اداره مهاجرت و دولت سويدن کجا تعیین میشود؟ مگر پناهجویان انسان محسوب نمی شوند، مگر قطع هزینه زندگی پناهجویان ـ  نقض آشکار حقوق انسان نیست، مگر اجازه کار نیافتن  ـ نقض حقوق انسان نیست؟ انسان بودن و احترام به ابتدایی ترین حقوق انسان چه ربطی به بومی و غیربومی و چه ربطی به داشتن و یا نداشتن اقامت دارد! به علاوه آیا اقدام اداره مهاجرت سويدن  به اخراج پناهجویان به افغانستان ، عراق و ایران  نقض آشکار حقوق بشر نیست؟ با این وجود آیا سیاست پناهنده پذیری امروزسويدن  با کلیه معیارها و مفاد قانون پناهندگی و کنوانسیون ژنيو که دولت سويدن هم یکی از امضاء کنندگان آن است ، مغایرت کامل ندارد؟در یک سال و نیم اخیر، جامعه سويدن شاهد بیشترین فشار پلیس بر متقاضيان پناهندگي افغان بوده است. تعدادی از آنها با توسل به زور اخراج شدند، بسیاری از آنها نیز در نظارتخانه هاي اداره مهاجرت در انتظار اخراج به افغانستان بسر میبرند و شمار زیادی از این پناهجویان مدتهاست محل کار و زندگی خود را از ترس حمله پلیس ترک کرده اند. پناهجویان عراقی نیز وضعیتی مشابه پناهجویان افغان پیدا کرده و روزی نیست که تعدادی از آنها به قصد بازداشت و اخراج از سويدن، دستگیر نشوند. بسیاری از پناهجویان ایرانی سالهاست در سويدن زندگی میکنند و در انتظار کسب حق پناهندگی هستند. پرونده بسیاری از آنها مدتهاست بسته شده و اجازه کار را از آنها گرفته و اکنون تصمیم به قطع  هزینه  و اسکان اجباری این پناهجویان در کمپهای پناهندگی گرفته اند.بلاتکلیفی و محرومیت از بسیاری حقوق و مزایا و خدمات انسانی نظیر اجازه کار، منبع درآمد و تن دادن به کار سیاه با حقوقی بسیار ناچیز، شرایط سخت و غیر قابل تحملی را برای آنها بوجود آورده است. این وضعیت بهیچوجه قابل پذیرش نیست و از جانب هر وجدان آگاهی باید محکوم شود.متقاضيان پناهندگي  که بدلیل ترس ازجنگ و ناامنی در افغانستان وعراق  و بدلیل سرکوب و اختناق سیاسی در ایران، محل زندگی خود را ترک کرده اند در کشوری مثل سويدن در بدترین شرایط زندگی قرار گرفته اند. از نظر انجمن افغانها در سويدن وفدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی این پناهجویان باید مورد بیشترین احترامها و برخورد انسانی قرار گیرند و حق پناهندگی آنها بلادرنگ برسمیت شناخته شود. قطع هزینه زندگی  پناهجویان و عدم پذیرش آنها به عنوان پناهنده و اسکان اجباری آنها در کمپها و تداوم سیاست اخراج بار دیگر نشان می دهد که دولت سويدن٬ مستقیما در نابود کردن آینده و زندگی هزاران پناهجوی فراری از این کشورها سهیم است. این تصویر باید عوض شود و احترام این پناهجویان به عنوان انسان برسر جای خود برگردد و حق زندگی آنها به رسمیت شناخته شود. ما برای  ساختن آینده ای بهتر به نفع  پناهجویان مبارزه می کنیم. از همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی خواسته میشود در صورت موافقت با این خواستها به این کمپاین بپیوندند و با ما همراه شوند و درقطار تظاهرکنندگان مشعل بدست  11 دسامبر 2008  در مقابل پارلمان سويدن شرکت کنند.     1- حق داشتن  اجازه  کار 2 – پرداخت هزینه زندگی و لغو کامل اخراجها 3-  اخذ اقامت برای همه  بویژه پناهجویان قدیمی و بلاتکلیف زمان: پنجشنبه   11 دسامبر2008محل تجمع:  استکهلم سلوسن ( سودرمالم توريت ) از ساعت 30: 16                  حرکت  قطار تظاهرکنندگان مشعل به‌دست به طرف پارلمان سويدن  ساعت  17      انجمن افغانها در سويدن  همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئدتلفنهای تماس نسیم سحر 0707121388 رحیم یزدانپرست 0707175542عبدالله اسدی   0737178819 

فلم مستند از جريان تظاهرکنندگان مشعل بدست

http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf=http://s.ytimg.com/yt/swf/cps-vfl68942.swf&video_id=FPw9dy46FWM&rel=1&showsearch=1&eurl=http://us.mc529.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&.rand=1333464988%2&Lämna ett svar