از اين پس مهاجرت غير قانوني در ايتاليا جرم تلقي مي شود

اجراي قانوني در ايتاليا که مبارزه با جرم و جنايت و مهاجرت غير قانوني را تشديد مي کند روز شنبه به طور رسمي با انتشار در روزنامه رسمي فرمان اغاز شد
براساس اين قانون مهاجرت غير قانوني از اين پس جرم محسوب مي شود و جريمه اي از پنج هزار تا ده هزار يورو براي ان پيش بيني شده است
بر اساس اين قانون که اوايل ژوئيه به طور رسمي در پارلمان ايتاليا تصويب شد ورود يا اقامت غير قانوني در خاک ايتاليا جرم محسوب شده است و جريمه دارد

بر اساس اين قانون که اوايل ژوئيه به طور رسمي در پارلمان ايتاليا تصويب شد ورود يا اقامت غير قانوني در خاک ايتاليا جرم محسوب شده است و جريمه دارد
اقامت مهاجران غير قانوني در مراکز تشخيص هويت و اخراج از دو ماه به شش ماه افزايش مي يابد . براساس اين قانون مجازات افرادي که واحدهاي مسکوني خود را به مهاجران غير قانوني اجاره دهند يا کساني که مهاجران غير قانوني را در خانه هاي خود مي پذيرند تا سه سال زندان پيش بيني شده است
اين قانون همچنين توهين به نيروهاي پليس را جرم مي شناسد و براي ان مجازاتي تا سه سال زندان پيش بيني مي کند.
تشديد مجازات و انزواي سركرده هاي گروههاي مافيايي از ديگر موارد پيش بيني شده در اين قانون است
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم اين قانون که روز شنبه اجراي ان اغاز شد همچنين به امنيت جاده اي مي پردازد و به اين ترتيب تدابير سختگيرانه تري را براي افرادي که تحت تاثير الکل رانندگي مي کنند پيش بيني مي کند.
129/122/

  نسخه چاپی

 

منبع : تهران / واحد مرکزي خبر /اجتماعي 88/05/17
ساعت خبر: 18:48 – تاريخ خبر: 17/05/1388  

http://news.parseek.com/Url/?id=3319430Lämna ett svar