از اول اگست امسال استفاده از سیم کارت های راجسترنشده در سویدن ممنوع میگردد

از اول اگست 2020 ، سیم کارت های راجسترنشده (ناشناس)  برای تیلفون های موبایل در سویدن ممنون میشود. حکومت در طرح پیشنهادی خود به پارلمان چنین مینویسد : ”از سیم کارتهای ثبت نشده و ناشناس برای تیلفون های موبایل در فعالیت های مجرمانه بطور وسیع استفاده میگردد. این بدان معناست که پولیس و سارنوالی اطلاعات مهم و گاه تعیین کننده را از دست می دهند”.

قانون جدید در زمینه ثبت و راجستر سیم کارت های  تیلفون که توسط پارلمان سویدن به تصویب رسیده است ، اوپیراتورهای شرکت های تیلفون را از اول اگست 2022 مکلف به ثبت هویت دارنده گان سیم کارت میسازد. این قانون زمینه فعالیت برای پولیس را در مبارزه با جرم و جنایت آسانتر خواهد ساخت و برای مجرمین کار را دشوار تر.

این قانون  از تاریخ اول اگست 2022 نافذ میگردد. سیم کارت های ثبت ناشده  که در زمان اجرایی شدن این قانون مورد استفاده قرار میگیرند، به عنوان یک قاعده کلی باید حداکثر تا اول فبروری 2023 ثبت شوند. پس از اول فبروری 2023 تمام سیم کارت های ثبت ناشده (ناشناس) تیلفون غیرقابل استفاده خواهندشد( ترجمه از ن س ).

متن پیشنهاد قانون در زیر:

https://data.riksdagen.se/fil/2EACC521-914D-44CD-BDEA-24F1367AD355

منبع :

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/regeringen-vill-forbjuda-oregistrerade-kontantkort/Lämna ett svar