اداره مهاجرت ديپورت اطفال تنها را به يونان متوقف ساخته است

اداره مهاجرت آنعده  اطفال تنها را که نشان انگشت کشور يونان را دارند ، ديپورت شانرا به يونان متوقف ساخته است 

 برطبق اظهارات يک منبع مطمئن ، اداره مهاجرت سويدن اکنون ديپورت آنعده اطفال تنهاصورت را که نشان انگشت از کشور يونان دارند ، متوقف ساخته است .

معلوماتي بدست آوردم که اداره مهاجرت سويدن در ماه مي 2008 تصميم گرفت که اطفال و نوجوانان پناهجو که نشان انگشت از يونان را دارند ، مطابق قرارداد دوبلين عمل نکند و آنها را به يونان ديپورت ننمايد

ن.سLämna ett svar