اجساد ’پناهجویان افغان’ در کویته یافت شد

پلیس پاکستان می گوید اجساد چهل و چهار نفر را از درون یک کانتینر سربسته در مرز این کشور با ایران یافته است

گفته شده که تعداد زیادی از این افراد شهروندان افغانستان بوده اند که قصد داشتن به شکل غیرقانونی از طریق پاکستان، به ایران بروند و به دلیل نرسیدن هوای کافی به آنان در درون کانتینر، جان داده اند.

گزارشها حاکیست که حدود چهل نفر دیگر نیز که در حالت بیهوشی قرار داشتند، از درون کانتینر بیرون کشیده شده و به بیمارستانها در شهر کویته پاکستان منتقل شده اند.

پلیس کویته می گوید این کانتینر را بدنبال گزارش مردم محل مبنی بر موجودیت دهها نفر در درون آن، باز کرد. پلیس تا حالا به ردیابی راننده کامیون حامل این کانتینر موفق نشده است.

یک مقام پاکستانی در کویته به بی بی سی گفت که این کانتینر از منطقه اسپین بولدک قندهار در جنوب افغانستان، به منطقه چمن در پاکستان آمده و قرار بود از طریق کویته، وارد ایران شود.

دولت افغانستان نسبت به این حادثه ابراز تاسف کرده و گفته است که وزارت خارجه این کشور با مقامات پاکستانی این حادثه را مورد بررسی دقیق قرار دهند.

تعداد زیادی از شهروندان افغان، عمدتا برای کاریابی به ایران می روند و بیشتر این افراد بدون داشتن ویزا و از راه های غیرقانونی تلاش می کنند وارد ایران شوند.

همه روزه دهها متقاضی ویزا در برابر سفارت ایران در کابل صف می کشند.

این افراد می گویند نا امنی در افغانستان و شرایط دشوار کاریابی، آنان را واداشته تا به ایران و پاکستان بروند. این درحالیست که سازمان ملل متحد و دولت افغانستان، طی سالهای اخیر تلاش کرده اند میلیونها پناهجوی این کشور را از کشورهای ایران و پاکستان به کشورشان بازگردانند.

منبع : بي بي سيLämna ett svar