اجرای آهنگ میلیون میلیون رز( گل گلاب) توسط جناب شفیع عظیمی

.آهنگ میلیون میلیون رز( گل گلاب) توسط جناب شفیع عظیمی هنرمند سابقه دار رادیو تلویزون افغانستان اجرا میگردد

محترم شفیع عظیمی ، مقیم استاکهولم فرهنگی فرهیخته و هنرمند و کارمند اسبق رادیو و تلویزیون افغانستان آهنگ مشهور «میلیون میلیون» را می‌نوازد و در مورد آهنگ چنین مینویسد :
«آهنگ مشهورمیلیون میلیون را آواز خوانان زیادی اجرا کرده اند .واین آهنگ باراول توسط آهنگساز کشور لیتویا بنام Raimonds Pauls نوشته شد و درسال 1981میلادی توسط خانم Alja Kukule خوانده شد اما شهرت نیافت .
بعدا این آهنگ توسط آوازخوان مشهور روسی خانم ( اله پوگاچیوه )[ Alla Pugatjova ]باتغیر شعر آن نظر به داستان دوباره بنام «گل رز » [ گل گلاب ] خوانده شدو دراتحادشوروی و دیگرکشورها مشهور گردیدو بعدا خواننده فرانسوی و خانم گوگوش نیز آنرا زیبا اجرا کردند.
من این آهنگ مشهور را باکمی نوآوری انرا نواختم ، امید که خوشتان بیاید.
اصل داستان که براساس داستان( نیکوپیروسمانی)[ Niko Pirosmani]
نقاش گرجی اواخر قرن نوزدهم ودراوایل قرن بیستم که عاشق دختری بنام (مارگریتا)میشود. مارگریتا بازیگر یک گروه تیاتر دوره گرد از فرانسه
بوده است ابراز عشق بی حدحصر ازسوی (نیکو پیروسمانی)[ Niko Pirosmani] و عدم توجه (مارگریتا )نقاش رابه جنون می کشاند.
مردمان تفلیس میگوینداین عشق بدآنجارسید
که نقاشی هایش را برجای پای های بازیگرمیسایید
و درنهایت(نیکو)تصمیم خودرامیگیرد خانه ،تابلوها،و محل دارایی خودرافروخته و چندین عرابه پرازگل های گوناگون تهیه میکندوارابه هارا بمقابل اقامتگاه مارگریتا میبرد و بازیگر از پنجره عرابه های پراز گل را میبیند وخود را به نقاش رسانده برای اولین و آخرین بار اورا میبوسدوچندی بعد مارگریتا به همراه گروه تیاتربرای همیشه شهرتفلیس را ترک میکند.»Lämna ett svar