ابراز تسلیت

ابراز تسلیت 

با تاسف و تالم فراوان اطلاع یافتیم که امروز والده محترمه زرمینه پنجشیری در کابل داعی اجل را لبیک گفتند.

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا به محترمه زرمینه پنجشیری ، آقایون زمری پنجشیری ، مصطفی پنجشیری، مسعود پنجشیری، خانم میترا پنجشیری ، سایر بازماندگان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته وبرایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا نموده و روح شانرا شاد میخواهد.Lämna ett svar