آگهی

هموطنان گرانقدر و دوستان نهایت عزیز !

بدین وسیله به اطلاع شما رسانیده می شود که اکنون سایت ” افغانها ” و برگه فیسبوکی « افغان های سویدن » متعلق به انجمن افغان ها در سویدن نمی باشد وبعنوان برگه های اطلاعاتی و همچنان بصفت پایگاه نشریاتی افکار آزاد و دموکراتیک جامعه ی روشنفکری و همه افغان های باشنده ی سویدن و خارج از آن که خود را متعهد با ارزش های دموکراسی ، روشنگری ، همگرائی ،  وحدت ملی و پاسداری از سنت های پسندیده افغانی در غربت  می دانند ، متعلق خواهدبود.

سایت افغانها و فیسبوک افغانهای سویدن کمافی السابق در دفاع از حقوق افغانان و معرفی شخصیت ها و چهره های برجسته وممتاز جامعه و معرفی افغانستان به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد.

  این برگه ها  خاستگاه نظریات سازنده و مفید شان مبتنی بر ارزشمندی ، خلاقیت ، تعهد ، برادری و همبستگی همه هموطنان ما  بوده و حضور جمع کلان همه بزرگواران در این صفحه ، غنیمت بزرگ  و ابراز نظریات ارزشمند شان در فرایند نشرات بعدی به غنامندی محتویات این برگه ها، پیوسته خواهد افزود.

با حرمت و محبت

نسیم سحر، مسوول سایت و فیسبوک افغانهای سویدن Lämna ett svar