آگهی مراسم های تشییع جنازه و فاتحه

با تاسف اطلاع یافتیم که مرحومه بی بی نوری ـ والده خانم عادله سلیمی  بنابر مریضی که عاید حالش گردیده بود ، چند روز قبل  داعی اجل را در یکی از شفاخانه های شهر استاکولم لبیک گفت.

انالله و اناالیه راجعون

نسبت وفات مرحومه بی بی نوری  به اطلاع دوستان میرسد که مراسم تشییع جنازه‌ و تدفین مرحومه به روز جمعه مورخ 12 نوامبر 2021 ، از ساعت ده الی یازده  قبل از ظهر  در حضیره  مسلمانان بنام استرند شیرکوگردین  ( Strandkyrkogården ) واقع کمون تیریسو (Tyresö)  انجام می یابد.

 فاتحه مردانه و زنانه در عین تاریخ از ساعت یک ونیم  الی سه بعد از ظهر در مسجد افغانها واقع در  Rågsved برگزار می‌گردد.در پایان مراسم فاتحه طعامی نیز درنظر گرفته شده است. 

تشریف آوری شما عزیزان سبب شادی روح آن مرحوم و تسلای خاطر بازماندگان خواهد گردید.

از طرف : نعمت سلیمی ، دل آقا سلیمی و عادله سلیمی 

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات مرحومه بی بی نوری  به تمام بازماندگان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومه تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومه مغفوره از بارگاه خداوند متعال بهشت برین استدعا نموده و روح ایشانرا شاد میخواهد.Lämna ett svar