آهنگ زیبای گیتار من تار زری دارد

آهنگ زیبای «گیتار من تار زری دارد»
ترانه و آهنگ از داکتر سمیع حامد ، موسیقی از محترم قاسم رامشگر و ثبت در بیک استدیو در کابل سال ۲۰۱۲.Lämna ett svar