آموزش مهارت های والدین در امور رفتار مناسب با اطفال

به اطلاع والدین محترم در سویدن رسانیده می‌شود که کورس «آموزش مهارت های والدین در امور رفتار مناسب با اطفال در پرتو کنوانسیون حقوق اطفال» به دو دوره ۱۵ روزه دایر میگردد.
اگر شما علاقه‌ اشتراک به این دوره نهایت مهم را دارید در لینک زیر ثبت نام کنید.
جهت معلومات بیشتر به این شماره تماس بگیرید . راشد:0769122224


Lämna ett svar