آقاي هادي اجازه اقامت دريافت نمود

ديروز سه شنبه مورخ 30 جولاي 2009 ، آقاي هادي خبر خوش داد که وي اجازه اقامت دايمي اخد نموده است

آقاي هادي که يکي از خوانندگان و فعالين سايت انجمن است و چندين نوشته در سايت دارد ، ديروز اطلاع داد که اجازه اقامت اخذ نموده است . بدين مناسبت تبريکات و تمنيات نيک خود و  خوانندگان سايت را به اقاي هادي تقديم مينمايم .اميدوارم در تمام عرصه هاي زندگي موفق و کامگار باشند. نسيم سحر

نامه آقاي هادي

 aghay sahar Inshallah ke khob o sehatmand bashid, ba in arezoo arz mikonom ke injaneb ba tarikh 26.6.09 az taraf mahkame mohajerati sweden ejaza eghamat daiem gerftom,khastom in khabar ra ba shoma ham sharik konom wa hatman khoshhal mishin.Hadi

تبصره : آقاي هادي بنام

 Hadi

در سايت ( شبکه تماس ) ثبت نام است و غرض معلومات بيشتر باايشان تماس بگيريد

https://www.afghanha.se/2009-02-15-19-15-58/profile.html?userid=130

 Lämna ett svar